• Välkommen till EVM Mekanik AB

  Specialister på automatiserad produktion av finmekaniska detaljer

 • Välkommen till EVM Mekanik AB

  Från prototyper och små volymer till omfattande serieproduktion

 • Välkommen till EVM Mekanik AB

  Vår moderna och effektiva maskinpark säkerställer högsta kvalitet och leveranssäkerhet

 • Välkommen till EVM Mekanik AB

  Mångårig kunskap om olika material, kvalitetsstyrning, spårbarhet och dokumentation

Din långsiktiga samarbetspartner inom skärande bearbetning

Om oss

EVM Mekanik har närmare 50 års erfarenhet av skärande bearbetning och har sin verksamhet belägen i småländska Lönneberga.

Genom en kombination av modern teknik tillsammans med branscherfarenhet kan vi möta våra kunders krav på kvalitet och leverans av finmekaniska detaljer.

Vår drivkraft och absoluta målsättning är att ständigt arbeta för att bli bättre. Detta för att kunna tillgodose våra kunders behov, att skapa mervärde och därmed öka våra kunders konkurrenskraft.

Med teknik som fleroperationsfräsning, borrning, fleroperationssvarvning, märkning och montage samt trumling och alkalisk tvätt, så tillverkar och levererar vi detaljer i syrafast, rostfritt, aluminium, svartstål, koppar och plast till högsta kvalitet.

Merparten av våra kunder och samarbetspartners finns inom den svenska industrisektorn.

Service och tjänster

Med vår maskinpark arbetar vi med skärande bearbetning av detaljer i plast och metall. Vi är kvalitetscertifierade genom ISO 9001 vilket borgar för högsta kvalitet och leveranssäkerhet. I vårt erbjudande kan vi även ombesörja värmebehandling, ytbehandling, slipning och svetsning.

Vi producerar komponenter från detaljerade ritningar i en kontrollerad produktionsprocess som klarar verklighetens utmaningar och krav, allt för att skapa mervärde åt våra kunder och samarbetspartners.

Vi arbetar med säkerställda rutiner för att våra kunder ska veta att vi levererar det som efterfrågas utifrån offert och prototyper, och genom kvalitetsstyrning säkrar vi produktionsprocessen.

Som underleverantör inser vi vikten av en kreativ och effektiv problemlösning. Detta i nära dialog och i samarbete med våra kunder. Därför är vi glada och stolta över att våra kunder ser oss som både leverantör såväl som bollplank i olika tekniska frågor.

Våra medarbetare arbetar kontinuerligt för att ständigt bli bättre. För oss är detta en självklarhet och en naturlig del i vårt arbetssätt. Allt för att få en så effektiv verksamhet med så bra slutprodukt och så nöjda kunder som möjligt. Den yrkesmässiga erfarenheten och kontinuiteten hos våra medarbetare och deras engagemang, tillsammans med våra kunders önskemål och kravspecifikationer, är grunden för ett bra resultat och ett långsiktigt samarbete.

Då vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 så vet vi, och våra kunder, vad som förväntas av oss. Då den råvara vi använder är en ändlig resurs så är vi noga med hushållning av denna.

EVM Mekanik AB är ett företag i EXP GROUP. Inom gruppen, som utgörs av andra tillverkande industriföretag, sker samverkan. Detta stärker oss, ur både kapacitets- och kompetenssynpunkt.

Maskinpark

Idag har vi ett tiotal maskiner för olika typer av skärande bearbetning.

Vår moderna och effektiva maskinpark möjliggör produktion med begränsad bemanning, samt möjliggör överlappande produktion vid maskinbortfall. Materialhanteringen baseras på stångmagasin eller kutshantering med robotlösningar. Mätning och kontroll sker i eget mätrum med utrustning och mätmaskin från Mitutoyo.

Våra yrkeskunniga och skickliga medarbetare är lösningsorienterade och förstår kundens behov och vikten av att hitta lösningar som är både rationella och kostnadseffektiva. Vi arbetar ständigt med att vidareutbilda våra medarbetare och ser till att vår maskinpark alltid är redo att möta våra kunders krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

 • 1st HAAS UMC 750SS (vert. 5-axlig flerop.)
 • 3 st Haas VF2SS 400×1000 (2st med 4:e axel)
 • 1 st Mazak Multiplex 620 med robot laddning
 • 1st Mazak Multiplex 6200Y med robot laddning
 • 1st Mazak Dual-Turn 20
 • 2st Mazak Quick TURN 6G
 • 1st Mazak Super Quick Turn 250MS
 • 1st Miyano BNE-51 SY5
 • 1st Viverk detaljtvätt
 • 1st Kap Kasto twin AE 3

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

EVM Mekanik AB är ett företag med specialistkompetens inom skärande bearbetning av detaljer i de flesta material för både små och stora serier. Med en modern maskinpark och kompetenta medarbetare kan vi erbjuda våra kunder kvalitet, flexibilitet och service hela vägen från prototyp till volymprodukter.

Denna policy innebär också följande åtaganden:

Kvalité

 • Vi ska vara lyhörda för kundens krav och önskningar samt uppfylla dessa genom att aktivt stödja kunden i dennes ambitioner och aktiviteter.
 • Vi ska prioritera ett utökat kundsamarbete kring produkt- och produktionsutveckling.
 • Vi ska eftersträva långsiktiga kundrelationer som gynnar alla parter.
 • Vi ska vägleda kunden till rätt materialval, konstruktion och kvalité.

Miljö

 • Vi ska verka för att minska användandet av miljöfarliga kemikalier och produkter.
 • Vi ska hushålla med förbrukningen av råvaror och naturresurser och verka för att minimera avfall och restprodukter.
 • Vi ska aktivt jobba för att minska vår energiförbrukning.

Arbetsmiljö – Brandskydd

 • Att olycksfall, ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Att samtliga medarbetare uppmuntras att komma med förslag och synpunkter för fortlöpande förbättringar på arbetsmiljön och produktionen.
 • Att förhindra att en enskild person diskrimineras genom att behandlas sämre än någon annan.
 • Att genom kontroll och uppföljningsrutiner säkerställa vårt brandskyddsarbete.
 • Att kontinuerligt utbilda och informera våra anställda om brandskyddsfrågor, risker och nödlägesrutiner.

Kontakt

Så här kommer du i kontakt med oss

EVM MEKANIK AB
Pukalovägen 2
577 94 Lönneberga, Sweden

Tel: +46 495 403 60
E-post: info@evmmekanik.se

Kontaktpersoner

Daniel Jönsson

Daniel Jönsson

Produktion, Marknad, Inköp, Personal

+46 (0)70 288 7372
daniel.jonsson@evmmekanik.se

Kontaktforumlär

EVM Mekanik AB är ett företag inom EXP.-group exp-group
Copyright